Prislistor

Ladda ner våra aktuella prislistor:

   

DOBLÒ / E-DOBLÒ

PRISLISTA 


SCUDO  / E-SCUDO 

PRISLISTA


DUCATO / E-DUCATO 

PRISLISTA 


 Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande.

Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Astara Ital Sweden AB.