Scudo Merci


Översikt över modellen

  Omfång och lastförmåga

  Det finns en Scudo som passar perfekt för ditt arbete.

  Scudo Skåp

  Flexibel för att uppfylla alla professionella krav.
  • Skåpbil utan glasruta, med glasruta och med halv glasruta.
  • Två axelavstånd, kort och långt.
  • Tak som är högt och tak som är lågt.
  • Version Maxi, långt axelavstånd och högt tak.
  • Lastförmåga från 1 000 till 1 200 kg.   
  • Två interna längder från 2,25 till 2,58 m.
  • Tre volymer från 5, 6 eller 7 m3
  • Tre utförandenivåer.

  Tillgänglighet

  Lätt att lasta och lasta av

  Åtkomsten till lastutrymmet är förenklad

  • av de två sidoskjutdörrarna med stora mått – är höjden på 1 293 mm att anse som best in class;
  • från den dubbla bakdörren med två dörrhalvor som kan öppnas i 90° och 180° - det finns två dörrar med glasruta tillgängliga eller en baklucka med glasruta som kan vridas.

  Även tröskelvärdet för lasten är bland de bästa i kategorin: den sitter bara 56 cm från marken och sänker sig till 49 cm med de pneumatiska fjädringarna (tillval).

  Självutjämnande pneumatiska fjädringar

  • De ger alla passagerare maximal komfort.
  • De förbättrar körbalansen, och gör den konstant i alla lastförhållanden, även med varor placerade asymmetriskt.
  • När fordonet står stilla, gör de att man kan sänka eller höja lasttröskeln upp till +/- 5 cm via reglaget i lastutrymmet.
  • I versionerna med standardtak är fordonets totala höjd 1,894 m, ett värde som är under gränsen på 1,90 som används i garage i städerna och i parkeringshus.

  Lastutrymme

  Fyrkantigt, rymligt, kan utnyttjas till max.

  Höjden i lastutrymmet, 1 449 mm på versionerna med standardtak är den bästa i segmentet.

  Funktionen garanteras tack vare följande:

  • de åtta stadiga golvkrokarna för att förankra lasten
  • belysningsenheten på den bakre balken för att belysa lastutrymmet
  • 12-volts uttaget för att ansluta lampor och apparater (tillval)
  • tunnel (Lineaccessori) som är fastsatt i taket och som gör att man kan utnyttja hela den invändiga längden för Scudo genom skiljeväggen och avsluta i den främre hyllan, för att i full säkerhet lasta rör eller andra långa föremål.
   Tekniska data

    Galleri